המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מי מגיע אליו ומדוע

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מי מגיע אליו ומדוע

לפי חוק 51 בחוקי התנועה, משרד הרישוי יכול לשלוח כל אדם בעל רישיון אשר נחשד כלוקה מחלה פיזית או נפשית כלשהי, אשר בגינה ייתכן כי איננו כשיר לנהיגה, אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. במכון הרפואי לבטיחות בדרכים יושבים אנשי המקצוע אשר יבחנו את האדם שנשלח למכון ובסופו של אבחון זה, יעניקו המלצה לגביו למשרד הרישוי בגין כשירותו לנהיגה. במידה והוחלט כי האדם איננו כשיר לנהיגה ע"פ המרב"ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים), לרוב יישלל רישיונו.

מהו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו גוף המאושר מטעם משרד הבריאות. במכון הרפואי לבטיחות בדרכים יושבים רופאים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים ומטרתם היא לאבחן את האדם העומד מולם מבחינת כשירותו הפיזית או הנפשית לנהוג על הכביש. מכיוון שאדם אשר  נוהג על הכביש בעוד הוא לא כשיר מבחינה פיזית או נפשית לנהיגה על הכביש הוא אדם אשר מהווה סכנה הן עבור עצמו והן עבור הולכי הרגל החוצים כבישים או נהגים אחרים הנוהגים על הכביש, הרי שישנה חשיבות מכרעת להחלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בגין כשירותו של אדם כזה או אחר. לרוב כאשר ימצא אדם לא כשיר על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יישלל רישיונו על ידי משרד הרישוי והוא לא יוכל לנהוג יותר.

מי מגיע למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

למכון הרפואי לבטיחות בדרכים נשלחים אנשים הנתפסים על עבירות תנועה חמורות ונחשדים שעברו את אותן עבירות בגין מצב רפואי או נפשי לקוי. האנשים אשר מגיעים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יבדקו על ידי הרופאים ואנשי המקצוע העוסקים באבחון נפשי במכון ולאחר מכן, תתקבל החלטה לגביהם. גם אנשים אשר לא בהכרח עברו עבירת תנועה כלשהי, אבל נחשדים כאנשים אשר לוקים בתסמונת פיזית או נפשית אשר בגינה הם יכולים להוות סיכון כלשהו לעצמם או לאחרים בנהיגתם על הכביש, נשלחים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים על מנת שיאבחנו אותם ויקבלו החלטה לגבי המשך הנהיגה שלהם על הכביש. כמו כן, אדם המעוניין להוציא רישיון ונוטל תרופה כלשהי קבועה, אשר ישנו חשש כלשהו שיהא יכולה לפגוע בתפקודו על הכביש, ישלח עוד בטרם הוא מתחיל את לימודי הנהיגה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, על מנת שיחליטו האם הוא כשיר להוציא רישיון נהיגה או לא.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט